Pohyb a bicyklovanie po mozgovej príhode

Späť na Blog
Cyklistika po mozkové příhodě

Pohyb a bicyklovanie po mozgovej príhode

Kategória: Zdravie a pohyb

Pohyb po mozgovej príhode s prvkami fyzioterapie, ako aj ambulantnej športovej rehabilitácie, patria v dnešných časoch k obvyklému programu neurologickej terapie a rehabilitácie po mozgovej príhode.

 

Aký pohyb zvoliť po mozgovej príhode?

V rámci prevencie srdcovo-cievneho systému má veľký význam predovšetkým pravidelnosť športových aktivít. Napríklad vytrvalostný tréning dva krát po 30 minút týždenne znižuje riziko mozgovej príhody o 48%.

Turistika, prechádzky, nordicwalkingjazda na tricykli sú najviac odporúčané športy. K už spomenutým športom sa pridáva plávanie alebo aquajogging, pričom teplota vody môže byť rozhodujúca, pretože príliš studená i príliš teplá voda môže zvýšiť krvný tlak. Popri veku a telesných možnostiach je potrebné brať do úvahy aj sprievodné choroby, ako infarkt miokardum, cukrovka alebo epilepsia.

 

Ako začať?

Na začiatok je potrebné sa dať vyšetriť lekárom, ktorý určí, aké športy sú vhodné a zároveň stanoví hranice pri zaťažovaní. Zaťažovanie by malo byť na hranici medzi 40 až 70% maxima. Odporúča sa sledovať pulz počas cvičenia.

Pohyb po mozgovej príhode

 

Ubudnuté svalstvo a z toho vyplývajúca nerovnováha robia najväčšie problémy na začiatku rehabilitácie po mozgovej príhode. Nasledovne sa používa špeciálny silový tréning na vyrovnanie síl a svalového množstva na oboch stranách tela. K pomôckam patria posilňovacie prístroje, malé jednoručné činky, ale aj gumené naťahovacie bandáže.

Silovo-vytrvalostný tréning by sa mal precvičovať 2-3 krát týždenne, a to 2-3 série po 10-15 opakovaní. Odporúčajú sa viac svalové cviky s krčením a narovnávaním. Pri statických cvičenia môže ľahko dôjsť k zvýšeniu krvného tlaku. Celkovo pri silovo-vytrvalostných cvičeniach je potrebné dbať na dýchanie. Pri záťaži vydychujeme a pri uvoľnení sa nadýchneme.

Pre riziko skracovania svalstva po silovom tréningu je potrebné zaradiť cvičenia pre naťahovanie svalov, takzvaný strečing. Čas natiahnutia pri strečingu by mal trvať od 10 do 30 sekúnd. Tieto cviky by sa mali precvičovať po každom silovo-vytrvalostnom tréningu.

 

Zranenia po pádoch

Až 39% všetkých ľudí po mozgovej mŕtvici spadne práve na postihnutú stranu! Pritom veľakrát dochádza k vážnym zlomeninám. Polovica z týchto zlomenín je zlomenina stehennej kosti.

 

Zranění po pádu

 

Podľa výskumov je najväčším prínosom v predchádzaní takýchto pádov silový tréning zamierený na vyrovnanie síl strán tela pre docielenie vyváženej chôdze. V takýchto prípadoch sa vykonávajú cvičenia, ako prechádzky, nordicwalking a ľahký beh, pravdaže pod dohľadom terapeutov.

Športovými aktivitami sa spomalí starobné odbúravanie kostí, posilní svalstvo a tým sa zmenší riziko pádu a následných zlomením.

zdroj obrázkov: freepik.com

Naše tricykle a bicykle pomáhajú pri rehabilitácii

Vyberte si tú najlepšiu pre vás

 

Zdieľať článok

Späť na Blog