Reklamačný formulár

Reklamačný formulár

PRE FIRMY:

Obchodné meno:………………………………………………………………..
Adresa sídla / miesta podnikania:…………………………………………………………..
IČO: ………………………………………… ………………………………………….. ….
Zápis: ………………………………………… ………………………………………….. ….
Zastúpenie: ………………………………………… ………………………………………….. ….
DIČ / IČ DPH: ……………………………………… ………………………………………….. …….
Telefónne číslo / email: ……………………………………… ………………………………………….. …….

(Ďalej iba “podnikateľ”)

 

PRE OSOBY:

Meno, priezvisko, titul: …………………………………….. ………………………………………….. ……..
Adresa bydliska: ……………………………………….. ………………………………………….. …..
Telefónne číslo / email: ……………………………………… ………………………………………….. …….

(Ďalej iba “spotrebiteľ”)

 

Týmto u PhDr. Csaba Losonszkí, IČO: 48142093, miesto podnikania: Mierová 1449/67, 92401 Galanta, zápis: v registri Okresného úradu Galanta, č. živ. reg .: 220-30456, reklamujem dole uvedený tovar s uvedeným popisom chýb.

Číslo objednávky a faktúry: ……………………………………… …………………………….
Dátum objednávky: ……………………………………….. …………………………..
Dátum prevzatia tovaru: ………………………………………. ……………………………

 

Tovar, ktorý reklamujem (presný názov):
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………….

Presný popis a rozsah vady tovaru, predmet reklamácie:
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. .
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ..

 

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená následujúcim spôsobom:
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. .

 

V prípade požadovaného spôsobu reklamácie – vrátenie kúpnej ceny:
Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: …………………………………… ………………………………………….. …..

 

Prílohy: ………………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ….
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………..

 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

 

V ………………………………….. dňa ………………., podpis …………………………………..